Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. 05. 20.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.drriedl.hu internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.
A Webáruházban történő vásárlásra – többek között – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

1. A termék lényeges tulajdonságai

1.1. A Webáruházban a Felhasználók a Szolgáltató által forgalmazott, gyermekek és/vagy felnőttek általi használatra alkalmas drRiedl natúrkozmetikai termékeket, és azok kiegészítőit vásárolhatják meg. A termékek lényeges tulajdonságairól – így többek között a gyártó személyéről – a termékek csomagolásán, illetve a Webáruházban találhatóak részletes információk.

A Szolgáltató adatai

A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Társaság”) adatai:
a) név: Letícia Herba Kft.
b) székhely, postai cím: 1112, Budapest Keserűfű utca 8.
c) telefon és telefax szám: +36707015035
d) elektronikus levelezési cím: 
e) a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Cégbíróság, 01-09-733435
f) a Szolgáltató adószáma: 13403001-2-41
g) a Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye és elektronikus levelezési címe: Webergoline Kft. H-1123 Budapest, Alkotas utca 15.

2. Vásárlás

2.1. A vásárlás a www.drriedl.hu oldalon keresztül történik, ahol a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadniuk: vezetéknév, keresztnév, valós e-mailcím, telefonszám, illetve megrendelés kézbesítéséhez, és a számla kiállításához szükséges adatok pl. szállítási és/vagy számlázási cím.

2.2. A Felhasználó a vásárlás során, továbbá a Webáruház használata során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Társaság a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért, egyéb problémáért nem felelős.

2.3. A Felhasználók a vásárlással elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Társaság Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit, amely a jelen ÁSZF részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

2.4. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Webáruház folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

2.5. A Felhasználók az adataik megadásával a vásárlási folyamatkor a megfelelő üres rubrika bejelölésével, vagy a Weboldal erre szolgáló gombján leadott kérelmükkel hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználók által megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel, elektronikus hírlevéllel (e-mail) felkeresse őket. A hozzájárulás az Ügyfélszolgálat elérhetőségein bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá a Társaság által kiküldött elektronikus hirdetésben megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

3. Termékrendelés

3.1. A termékek megrendelésének menete az alábbi:
A Felhasználók a termékeket a Webáruházon keresztül, kizárólag elektronikus úton, rendelhetik meg, a 2. pont szerinti vásárlási folyamat lefolytatását követően. Telefonon, faxon, e-mailen, egyéb úton leadott rendeléseket a Társaság nem fogad el.
A Társaság fenntartja a Webáruházból megrendelhető termékek körének egyoldalú megváltoztatásának jogát.
A termékek kosárba helyezését követően átvételi és fizetési módot köteles választani a Felhasználó. A Felhasználó a szállításhoz és a számlázáshoz köteles megadni a szükséges adatokat. A „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz a kiválasztott termék megvételére, amelyre a Társaság a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld, a 3.3. pontban foglaltak szerint. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket és a terméknevezést, darabszámot, valamint a Felhasználó adatait.

3.2 A megrendelt termékeket a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően juttatja el a Felhasználónak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolása után a Társaság megkezdi a teljesítést.

3.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés teljesítéséért a Társaság nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Társaság jogosult a megrendelést visszautasítani.

3.4. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az az adott személy számára hozzáférhetővé válik.

3.5. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára.

3.6. A szerződéskötés nyelve: magyar.

4. Vételár; fizetési feltételek

4.1. A Webáruházban az egyes termékek mellett feltűntetett vételár a termék adóval megnövelt ellenértéke, és nem tartalmazza a szállítási költséget. A feltüntetett árak forintban értendők. A megrendelés menetébe építve a Társaság a Felhasználó által a kosárba helyezett termék vételárát és a Felhasználó által kiválasztott szállítási mód ellenértékét feltünteti.

4.2. A Webáruházban elérhető termékek megvásárlásával felmerülő egyéb költségek a kiszállítás és az utánvét költsége, amelynek szolgáltatási díja megrendelésenként bruttó 1790,- Ft, amelyek a Felhasználó a megrendelt termék átvételekor köteles a GLS futárszolgálat munkatársának megfizetni.

4.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4.  Fizetési módok
Ön a következő fizetési módok közül választhat:

4.4.1. Fizetés az áru átvételekor (utánvét)
A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat munkatársai előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki, viszont a kiszállítást megelőző 1 nappal, e-mailen és SMS-ben, a GLS értesíti a Felhasználót a szállítás időpontjáról. A Társaság e-mail-ben értesíti a Felhasználót a kiszállítás részleteiről. A szállítás a megrendelésnek a Társasághoz történő érkezését követő 3-5 napon belül várható. A GLS futárszolgálat munkatársasai a megrendelt termék átadásakor azonosítják a Felhasználót, a megrendelés Társaság által történő visszaigazolásának bemutatása, illetve személyazonosító okmány alapján.
Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik a Felhasználóval a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik.
A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a termék átvételekor az GLS futárszolgálat részére megfizetésre kerül, a Társaság javára.

4.4.2 Fizetés banki előre utalással
A „megrendelés elküldése” gomb megnyomása után automatikus emailben tájékoztatjuk a részletekről, mely tartalmazza a Letícia Herba Kft. Erste Banknál vezetett számlaszámát is.
A Társaság a vásárlást megerősítő, illetve valamennyi, a vásárláshoz kapcsolódó írásbeli kommunikációt és automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.
A megfizetett díjról a Társaság, a számlát állít ki, melyet a Társaság a csomagban papír alapon küld el a Felhasználónak.

4.4.3 Online bankkártyás fizetés

A „megrendelés elküldése” gomb megnyomása után automatikus feljön az OTP SimplePay felület, melyen elvégezheti a fizetést.

5. Szállítási feltételek

A megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítja ki, a GLS Futárszolgálat igénybevételével, utánvétes/előre utalásos kiszállítás keretében. A Társaság Webáruházában elérhető termékek kizárólag belföldi kiszállítással rendelhetőek meg. A szállítás költségét a Felhasználó viseli, oly módon, hogy annak díja a számlán feltüntetésre kerül. A megrendeléseket a Társaság a Weboldalon feltüntetett feltételekkel teljesíti. A termékek személyes átvételére nincs lehetőség. Külföldre történő kiszállítás nem lehetséges.
Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti. Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik!

6. Adatbeviteli hibák

6.1. A Társaságot a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. A Társaság megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek minden esetben illusztrációk, a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

6.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását azok felülírásával tudja megtenni. Az aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálat telefonszámán, vagy az ügyfélszolgálati célra megadott e-mail elérhetőségeken keresztül van lehetőség, abban az esetben, ha a Társaság a teljesítést még nem kezdte meg.

7. A Felhasználót megillető elállási jog

7.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Felhasználó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.2. A Felhasználó az elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, amely esetben a Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (1112, Budapest Keserűfű utca 8.) és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A szállítási díj a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre. Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Társaság módjában visszatéríteni, ha a Felhasználó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a Társaság korábbi időpontot veszi figyelembe. A Társaság utánvéttel visszaküldött csomagokat nem tud átvenni. Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, a Társaság a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi termék tekintetében gyakorolta.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Erre vonatkozóan a Társaság a Felhasználót e-mailen keresztül megkeresi.
A Felhasználó az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
A Társaság követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
Ha a Felhasználó a Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.3  A Felhasználót nem illeti meg a 7.1. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

8. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság

8.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbiakban szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg:
telefonszám: +36707015035
postacím: 1112, Budapest Keserűfű utca 8.
elektronikus levelezési cím: 
panaszügyintézés helye: 1112, Budapest Keserűfű utca 8.
A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

8.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban telefonon vagy írásban közölheti a vállalkozással.

8.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 8.6. pontban írtak szerint köteles eljárni.

8.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

8.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Felhasználó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

8.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

8.8. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

8.9. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Társaság számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Társaság költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Társaság nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A teljesítéstől számított 2 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 2 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

9. Adatkezelés

9.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató az „Adatvédelmi tájékoztató” szerint végzi.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2021. május 20. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

10.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

10.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

10.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.

10.6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek nincs használati díja.

10.7. A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. A Webáruház használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.8. A Weboldal böngésző-független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

10.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

1. melléklet – Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
vállalkozás neve: Letícia Herba Kft.
postai címe: 1112, Budapest Keserűfű utca 8.
telefonszáma: +36707015035
elektronikus levelezési címe: 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles a terméket számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

2. melléklet – Az elállás joga (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

 

Adattovábbítási nyilatkozat

Mivel a kereskedő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia.
A nyilatkozat elhelyezésére több lehetőség is van
– a fizetésnél közvetlenül megjelenítve

– az oldal saját Általános Szerződési Feltételeiben – az oldal saját Adattovábbítási nyilatkozatában

FONTOS: nyilatkozat elhelyezése a weboldalon önmagában nem elégséges, ha azzal a vásárló nem találkozik és nem fogadta el.

Az elfogadás történhet checkbox segítségével, vagy a tranzakció indításánál egyértelműen jelezve, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot.
A lentebb megtalálható nyilatkozat szövegében a kiemelt részeken valós kereskedői adatokkal kell feltölteni a nyilatkozatot a következő módon.

Kereskedő cégneve: a szerződésben megadott cégnév.
Székhelye: a szerződésben megadott székhely.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: a szerződésben megadott domain név, vagy applikáció esetén ezt kiegészítve az applikáció nevével.
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: mindazon vásárlói adatok, amik a tranzakció során át vannak adva, pl. név, e-mail cím, stb.

Magyar nyelvű nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a(z) [Kereskedő cégneve] ([székhelye]) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Angol nyelvű nyilatkozat
I acknowledge the following personal data stored in the user account of [Company Name] ([Company address]) in the user database of [Paying Acceptance Web site] will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following:
[data transmitted by the trader]

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.